• 23.
  • сеп
  • 2013.

Завршен семинар о припреми ЕУ пројеката у Влади АП Војводине

  • Нови Сад

На позив Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице одржан је тродневни семинар за запослене у овом секретаријату, као и за представнике Управе за заједничке послове покрајинских органа.


Током три дана обуке представници Фонда представили су полазницима начин функционисања Инструмента за претприступну помоћ, као и актуелне програме прекограничне сарадње и програме Заједнице који су на располагању војвођанским институцијама до краја 2013. године. Полазници су имали прилике да кроз теоријски преглед и практичне задатке раде на развоју одређених пројектних предлога користећи алатке приступа логичког оквира. Такође, представљени су основни принципи у буџетирању ЕУ пројеката, пропратна документација коју је неопходно приложити уз пројектни предлог, као и процес одабира и селекције успешних пројеката. Основни циљ обуке био је да се полазници оспособе да самостално формулишу пројектне предлоге и стекну неопходна знања и вештине за преузимање активне улоге у коришћењу могућности које нуде ЕУ фондови.

Најава догађаја

Најновије Вести