• 25.
  • апр
  • 2014.

Посета радовима измуљивања канала у Мађарској

У оквиру пројекта „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“ насталог као резултат партнерства између Фонда „ Европски послови ”АПВ, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и АТИ-ВИЗИГ-а из Мађарске, 22. и 23. априла, организована је посета партнера из Србије Сегедину. Циљ посете био је да се прикажу пројектом предвиђене активности измуљивања канала Курца као и примери добре праксе из других пројеката.


У оквиру дводневне посете, партнери су одржали низ састанака како би се разменила искуства у вези са радовима измуљивања деонице канала Курца у Мађарскоји и водотока Јегричке у Србији. Такође, једна од тема била је и наставак сарадње водопривредних предузећа из Србије и Мађарске у области управљања водама како би се искористиле могућности финансирања путем ЕУ фондова за наредни буџетски период 2014-2020. Радови измуљивања канала Курца обухваћени пројектом еWАМ, завршени су и укупно је измуљено 2893 метара.


Пројекат „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“ финансира се из ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија и траје до 31. јула 2014. године.

Најава догађаја

Најновије Вести