• 09.
  • јул
  • 2014.

Јачање сарадње са Словенијом

Представници Покрајинског секретаријата за финансије и Фонда „Европски послови'' АП Војводине боравили су Словенији 7. и 8. јула 2014. године. Циљ посете, која је део припремне фазе за предстојеће изазове у европским интеграционим токовима, били су састанци у Министартву финансија Републике Словеније и посебној Служби Владе Републике Словеније за развој и европску кохезиону политику. У оквиру састанака у Министарству финансија са државном секретарком госпођом Матејом Вранеш разговарало се о програмском буџетирању и успоставлјању система за финансијску подршку када су у питању европски програми и пројекти који се финансирају из ЕУ фондова.


У Служби Владе Републике Словеније за развој и европску кохезиону политику разматране су могућности креирања заједничких пројеката и јачања сарадње у склопу преговарачких поглавлја кроз које Србија тренутно пролази и свеобухватног процеса европских интеграција. Република Словенија је једна од првих са ових простора која је прошла процес придруживања ЕУ, те је добро сагледавање изазова и целокупног процеса од изузетне важности. Представници Владе Словеније исказали су подршку Србији на путу ка ЕУ, а посета Словенији отворила је могућности за заједничку сарадњу по питању креирања пројеката који би се финансирали из средстава ЕУ фондова.

Најновије Вести