• 16.
  • дец
  • 2015.

Европска комисија усвојила Интеррег – ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија за 2014-2020.

Европска комисија је 15. децембра 2015. године усвојила Интеррег ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија за период 2014-2020. године.

Програм има за цилј да пружи подршку пројектима прекограничне сарадње који јачају економску сарадњу у пограничном програмском подручју кроз одрживо коришћење природних и културних добара. Програм је усредсређен на унапређење прекограничног управлјања водама и система спречавања ризика, смањење броја уских грла у прекограничном саобраћају, подстицање сарадње у области туризма и културног наслеђа и развој конкурентности МСП кроз иновације.

Програмска област обухвата 9 жупанија/округа: жупаније Бач-Кишкун и Чонград у Мађарској и Западнобачки, Севернобачки, Јужнобачки, Севернобанатски, Централнобанатски, Јужнобанатски и Сремски округ у Србији.

За Програм је издвојено 65,12 милиона евра из Европског регионалног развојног фонда (ЕРДФ)/Инструмента за претприступну помоћ (ИПА ИИ). Укупан буџет Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, укључујући националну страну, односно допринос пројектних партнера, износи 76,62 милиона евра.

Најава догађаја

Најновије Вести