• 13.
  • јан
  • 2016.

Европски инвестициони пројектни портал - место и улога локалних и регионалних власти

У Комитету региона у Бриселу, дана 13. јануара 2016. године одржано је кратко извештавање на тему „Европски инвестициони пројектни портал и Европски инвестициони саветодавни центар: шта нуде за регионе и градове?“.

Флоренце Ревест, администратор, ДГ ЕЦФИН, представила је Европски инвестициони пројектни портал: www.ец.еуропа.еу/еипп, који треба да почне са радом у првој половини 2016. године, и нагласила да портал треба да допринесе томе да пројекти вреднији од 10 милиона евра буду видљиви стратешким инвеститорима у области економије знања и дигиталне агенде, енергетске уније, транспорта, а у складу са европским и националним законодавствима. Услов је да подносилац захтева буде јавно или приватно правно лице из Европске уније, а имплементација пројекта мора почети у року од три године. Апликанти из Републике Србије, укључујући локални и регионални ниво власти, у сарадњи са главним прекограничним апликантом из земље чланице ЕУ, могу се укључити у достављање пројектних предлога.

Марк Маwхиннеy, вршилац дужности независног тима за ревизију, ЈАСПЕРС, Европска инвестициона банка, представио је Европску инвестициону саветодавну службу и Европски фонд за стратешке инвестиције (ЕФСИ - www.ец.еуропа.еу/приоритиес/јобс-гроwтх-инвестмент/план/ефси/индеx_ен.хтм), као иницијативе Европске инвестиционе банке и Европске комисије са циљем превазилажења инвестиционог јаза у мобилизацији приватног финансирања за стратешке инвестиције. ЕФСИ је један од три стуба инвестиционог плана за Европу која има за циљ да оживи улагања у стратешке пројекте широм Европе, како би се осигурало да новац буде уложен у реалну економију. ЕФСИ треба да омогући додатне инвестиције од најмање 315 милијарди евра у року од три године. ЕФСИ располаже са 16 милијарди евра средстава из буџета ЕУ за гаранције и додатних 5 милијарди евра сопственог капитала Европске инвестиционе банке, уз нагласак да одобрени пројекти подлежу редовном пројектом циклусу Европске инвестиционе банке. Финансирање ће посебно бити омогућено пројектима у области стратешке инфраструктуре, дигиталне економије, транспорта и енергетике, образовања, истраживања, развоја и иновација, улагању у обновљиве изворе енергије, као и малим и средњим предузец́има.

Најновије Вести