• 29.
  • јан
  • 2016.

Састанак поводом лансирања 14. „Европске недеље региона и градова (OPEN DAYS)“ за 2016.

Генерални секретар Комитета региона Јиржи Бурианек и генерални директор Генералног директората за регионалну и урбану политику Валтер Дефа званично су отворили 29.01.2016. припрему за одржавање 14. по реду „Европске недеље региона и градова (OPEN DAYS)“ под насловом „Региони и градови за одржив и свеобухватан раст", за који региони и градови имају рок да предају своје пријаве до 1. априла 2016. године.

14. „Европска недеља региона и градова“, која ће се одржати у Бриселу, до 10. до 13. октобра 2016. године, ц́е се фокусирати на изазове са којима се суочавају европски региони и градови. Ослањајуц́и се на имплементацију циклуса програма кохезионе политике ЕУ, догађаји ц́е бити усклађени са политичким приоритетима Европске комисије и Комитета региона за 2016. годину и са  интересима регија и градова. Сусрети имају за циљ да подрже имплементацију програма у оквиру Европског социјалног и инвестиционог фонда у периоду 2014-2020, прикажу резултате инвестирања Европске уније и примере добре праксе, као и да подстакну допринос зарад будућа побољшања.

Под слоганом „Региони и градови за одржив и свеобухватан раст", око 100 семинари и радионица ц́е бити организовано у следец́им тематским областима:

• Одржан и одржив економски раст: Ова тематска област ће размотрити питања попут: Које су нове могуц́ности за регионе и градове да се подстакне раст и створе нова радна места имајуц́и у виду интернационализацију економије у Европи? Шта су главни фактори који привлаче нове продуктивне инвестиције у 21. веку? Који региони и градови су тренутно успешнији у изради нових инвестиција и зашто? Посебна пажња ће се посветити новим могуц́ностима везаним за иновације са посебним освртом на енергетску ефикасност, развој економије базиране на ниском коришћењу угљен-диоксида и промовисању кружне економије, као и паметну специјализацију.

• Инклузиван економски раст: Ова тематска област ће размотрити следећа питања: Колико су тржишта рада и политика социјалне инклузије за угрожене категорије становништва развијене и имплементиране на локалном нивоу? Које су мере за стварање микро предузец́а или малих предузец́а и за стварање окружења „пријатељски расположеног према самозапошљавању“?. Ова област ће омогуц́ити да региони и градови поделе своја искуства у решавању избегличке кризе, укључујуц́и и коришц́ење фондова Европске уније.

• Поједностављивање европских структурних и инвестиционих фондова: Ова тематска област ће размотрити следећа питања: Шта се може научити из искуства и добре праксе регионалних и националних власти који спроводе програме финансиране у оквиру Европског структурног и инвестиционог фонда? Како програмирање за управљање може бити ефикасније и ефективније и како се може даље поједностави? Како изградити административне и извршне капацитете? Ова тема обухвата и најбољу праксу у домену урбаног развоја, програмима интегрисаних територијалних инвестиција и локалног развоја.

Од 10. до 13. октобра 2016, „Европска недеља региона и градова“ у Бриселу ц́е се састојати од:
Уводне сесије 10. октобра
Програма око 100 радионица и дебата, укључујуц́и и активности под називом „Место сусрета“ у просторијама Комитета региона и концепт  „Универзитета“
Мастер клас
Награде „Регио Старс“
Медијски програм.
У односу на тематске приоритете за 2016, овогодишњи програм са око 100 радионица ц́е обухватити:
Око 25-30 радионица или дебата које су предложене од стране регионалних партнерстава, који ц́е пружити прилику за размену искустава и добре праксе, и олакшаће сарадњу и умрежавање.
Око 40 радионица или дебата ће организовати Европска комисија.
Неких 25 радионица и дебата ће се одржавати на „Месту сусрета“ у просторијама Комитета региона.
До 10 универзитетских семинара, отворених за допринос свих партнера, европске академске мреже специјализоване за регионални развој (као што је Удружење регионалних студија) и академика из различитих европских земаља специјализовани за урбане и регионалне студије.
Ове године догађај ће бити организован непосредно пре објављивања Извјештаја о кохезији. Циљ је да се окупи што више практичара у Бриселу, искористи пун потенцијал локалних и регионалних партнерстава, направи јасан дијалог са грађанима и оправдано користе механизме регионалне политике.

Током презентације Валтер Дефа је истакао да је 2015. година била година транзиције и затварања програма за период 2007- 2013. године. Ове године приоритети ц́е бити посвец́ени програмима као што су дигитална агенда и раст и радна места. Учесници ц́е разговарати о политикама након 2020. године, а генерални директор је приметио да „сви треба да испоруче оно што су обец́али, да се покаже да можемо да максимално да искористимо средстава из буџета за кохезиону политике ЕУ".

Волфганг Петзолд је укратко представио резултате OPEN DAYS 2015: 6000 учесника из 70 земаља, 177 партнерских регија и градова из 30 земаља, 800 говорника и 180 локалних догађаја. Истраживања су показала да је догађај 2015. године оцењен са 94% позитивних одговора, 90% добрих оцена за говорнике, а 80% учесника жели да поново учествује на догађају. Организатори су припремили више могућности за умрежавање и нове платформе за састанке за  2016. годину.

Посебни циљеви за овогодишњу „Европску недељу регија и градова“ су исти као и раније, уз размену добре праксе и искустава и продубљену комуникацију и створене мреже.

Манифестација је посебно намењена учесницима заинтересованим за регионалну политику и to:

члановима Комитета региона и Европског парламента и националним, регионалним и локалним политичарима;
европским, националним, регионалним и локалним званичницима и стручњацима из области управљања и евалуације програма кохезионе политике;
представницима приватних компанија, финансијских институција и европских и националних удружења;
новинарима из европских, националних, регионалних и локалних медија;
студентима мастер и докторских студија, истраживачима и стручњацима у области европске, регионалне и урбане политике.
Пријаве за конзорцијуме се морају доставити до 01.04.2016. године, а резултати одабраних конзорцијума ће бити објављени 29.04.2016. Први састанак партнера ц́е бити организован 20.05.2016, док је рок за достављање финалних појашњења 06.06.2016. Регистрација за учешће путем званичног сајта ће почети 08.07.2016. године.

„Европска недеља региона и градова“ је кључни годишњи догађај за представнике регионалних и локалних власти. У организацији Европског Комитета региона (ЦоР) и Генералног директората за регионалну и урбану политику (ДГ Регио) Европске комисије, Европска недеља региона и градова је постала једна од главних платформи за комуникацију и умрежавање која окупља регије и градове из целе Европе и света. Она такође нуди учесницима изузетну прилику у јединственом окружењу да прикажу своје капацитете за стварање раста и запослености и имплементацију кохезионе политике, заједно са другим политикама са територијалним утицајем и да покажу значај локалног нивоа за добро европско управљање.

Више информација се може наћи на интернет презентацији манифестације:   http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm

Најновије Вести