• 29.
  • јан
  • 2016.

Удружење васпитача Војводине на обуци за припрему европских пројеката

  • Нови Сад

Представници Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводне, Чарна Зељковић и Јано Пушкар, одржали су тродневну обуку под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ за запослене у васпитно-образовним установама са подручја Војводине. Обука је одржана у просторијама Високе школе струковних студија за образовање васпитача у периоду од 27. до 29. јануара 2016. године за 24 васпита и стручна сарадника из различитих вртића са подручја Војводине.
Током обуке полазници су имали прилике да се упознају са могућностима које нуде европски програми са фокусом на област образовања. Представљени су Интеррег ИПА програми прекограничне сарадње са својим специфичностима и правилима функционисања, а који се финансирају из Инструмента за претприступну помоћ, посебног инструмента Европске уније који користе државе које се налазе у процесу приступања Европској унији. Такође, полазницима су представљени програми и фондови који су у овом тренутку на располагању институцијама из Републике Србије, пре свега образовним институцијама, са посебним акцентом на програм Еразмус+,  ЕУ програм који покрива област образовања, оспособљавања, младих и спорта и програм Европа за грађане и грађанке који је отворен за конкурисање организација цивилног друштва и јединица локалне самоуправе.
 
Током другог дана обуке полазници су подељени у радне групе где су добили прилику да се опробају у припреми ЕУ пројеката кроз формулисање основних елемената пројеката и попуњавања логичке матрице пројекта, а резултат су биле четири пројектне идеје. Полазници су највише били заинтересовани за програме прекограничне сарадње са државама чланицама Европске уније попут ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија и ИПА програма прекограничне сарадње Румунија – Србија, односно размени искуства и побољшању квалитета рада кроз примере добре праксе и сарадње са васпитно-образовним установама из поменутих држава. Последњи дан је био намењен процесу буџетирања пројеката, као и садржају апликационих формулара, који се најчешће користи у програмима прекограничне сарадње.

Најновије Вести