• 02.
  • феб
  • 2016.

Отворен Први позив за достављање предлога пројекта у оквиру Јадранско-јонског транснационалног програма АДРИОН 2014-2020.

Први позив за достављање предлога пројеката у оквиру Интеррег В б Јадранско-јонског транснационалног програма 2014-2020 – АДРИОН отворен је 1. фебруара 2016. године, а рок за достављање предлога пројеката је 25. март 2016. године.

Јадранско-јонски транснационални програм има за циљ да пружи подршку пројектима транснационалне сарадње који јачају економску, социјалну и територијалну кохезију у Јадранско-јонском региону. Програмска област обухвата територију осам земаља – 4 државе чланице ЕУ (Грчка, Италија, Словенија, Хрватска) и 4 државе које се налазе у претприступном процесу (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија).
 
Приоритети АДРИОН програма:
 
1.Иновативан и паметан регион
1.1. Подршка развоју регионалног иновационог система у Јадранско-јонском подручју
 
2.Одржив регион
2.1. Промовисање одрживе валоризације и очувања природног и културног наслеђа, као ресурса за раст у Јадранско-јонског подручју
2.2. Побољшање транснационалних капацитета за заштиту животне средине, смањење фрагментације и очување екосистемских услуга у Јадранско-јонском подручју
 
3.Повезан регион
3.1. Побољшање капацитета за интегрисани транспорт, услуге мобилности и мултимодалност у Јадранско-јонксом подручју
 
Износ ЕУ гранта:
Минималан износ ЕУ гранта = 800.000 евра
Максималан износ ЕУ гранта = 1.500.000 евра
 
ЕУ допринос: до 85% укупних прихватљивих трошкова пројекта свих партнера
 
Трајање пројеката: до 24 месеца
 
Буџет Првог позива износи 33.149.023 евра (28.045.157 евра из Европског фонда за регионални развој и 5.103.866 евра из Инструмента за претприступну помоћ ИИ).
 
Више информација:

http://www.adrioninterreg.eu/index.php/first-call-for-project-proposals/

Најновије Вести