• 15.
  • мар
  • 2016.

Отворен Први позив за достављање предлога пројеката у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020

15. марта 2016. године објављен је Први позив за достављање предлога пројеката у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020.

Општи циљ ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 је јачање друштвеног, економског и територијалног развоја прекограничног подручја кроз реализацију заједничких пројеката и активности.
 
Приоритети за која су опредељена средства у овом позиву су:
1. Побољшање квалитета социјалних и здравствених услуга у програмском подручју;
2. Заштита животне средине и биодиверзитета, превенција ризика и промовисање одрживе енергије и енергетске еикасности;
3. Допринос развоју туризма и заштити културног и природног наслеђа и
4. Јачање конкурентности и развој пословног окружења.
 
Водећи партнери и партнери на пројекту морају испунити следеће критеријуме:

да су непрофитна правна лица,
регистрована на територије земље учеснице програма (Република Хрватска/Република Србија),
учешће најмање два партнера, по један из сваке земље учеснице,
носилац пројекта мора бити регистрован најмање 12 месеци пре истека рока за подношење предлога пројекта.
Пројекти се могу реализовати у следећим подручјима која су прихватљива у оквиру програма: Северно-бачки округ, Западно-бачки округ, Јужно-бачки округ, Сремски округ и Мачвански округ (Србија) и Осјечко-барањска жупанија, Вуковарско-сријемска жупанија, Пожешко-славонска жупанија и Бродско-посавска жупанија.
 
Буџет првог позива обухвата средства намењена за 2015, 2016 и 2017. годину и износи укупно 15.009.809 евра од чега се 12.758.338 евра финансира из ЕУ фондова, а 2.251.471 евра представља суфинансирање. Европска унија ће финансирати највише 85%, док апликанти из сваке земље учеснице треба да обезбеде суфинансирање најмање 15%.

Трајање пројекта: 12-30 месеци.

Предлози пројеката се шаљу искључиво електронски путем онлине система еМС (елецтрониц Мониторинг Сyстем).

Рок за достављање предлога пројеката: 1. јул 2016. године до 15х.

Линк: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/#

Најновије Вести