• 02.
  • јун
  • 2016.

Јавни позив Култура Деска Креативна Европа Србија за подношење пријава за учешће у семинару „Програм Креативна Европа – припрема пројеката“

Култура Деск Креативна Европа Србија у сарадњи са Музејом на отвореном „Старо село“, Сирогојно организује семинар „Програм Креативна Европа – припрема пројеката“ од 12. до 15. јула 2016. године. Позив је упућен свим установама и организацијама из Србије које планирају да конкуришу на програм Креативна Европа, независно од тога да ли су учествовали у пројектима међународне сарадње или тек планирају своје међународне активности. Потребно је имати у виду да на овом семинару припремамо пројекте установа и организација које ће конкурисати за подршку програма Креативна Европа, како ове године тако и наредних година, те се не очекује да ће учесници семинара конкурисати у овој години.

Теме којима ће се семинар бавити су савремене праксе и концепти у међународној културној сарадњи, културној баштини и савременој уметности; менаџмент међународних пројеката; европска културна политика и приоритети програма Креативна Европа.

Поред представника Деска Креативна Европа Србија, предавачи на семинару су Јован Чекић (Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације) и Вирџинија Ђековић (Тачка комуникације).

Циљ семинара

Циљ семинара је подизање квалитета и припрема пројеката за конкурисање на програм Креативна Европа, подизање прогамско-организационих капацитета установа и организација из Србије, као и допринос деметрополизацији у пољу културе. Поред тога, семинар се организује ради поспешивања комуникације, сарадње и размене искустава представника установа и организација у култури из градова и општина Србије.

Критеријуми

Основни критеријуми селекције учесника семинара су квалитет предлога пројекта и потенцијалних партнерстава. Квалитет предлога пројеката мери се у односу на: усклађеност са темама и приоритетима програма Креативна Европа, иновативност и стручну утемељеност концепта.

Услови јавног позива

1. Број места је ограничен на двадесет и пет учесника;
2. За учешће у семинару могу се пријавити до две особе из једне установе/ организације;
3. Деск Креативна Европа Србија и Музеј на отвореном „Старо село“ покривају трошкове смештаја и исхране, а учесници семинара обезбеђују своје путне трошкове.

Подношење пријаве

Пријава на семинар треба да садржи следеће информације (највише до три странице):

- Кратак опис пројекта с којим установа или организација жели да конкурише на програм Креативна Европа или сматра да предлог пројекта има потенцијал за конкурисање;

- Листу потенцијалних партнера на пројекту;

- Кратак опис установе/ организације (мисија, циљеви, главне активности);

- Назнаку о радном месту особе (опис радног места или задужења) или особа које се пријављују на учешће на семинару.

Пријаву је потребно доставити на интернет адресу Култура Деска Креативна Европа Србија – креативнаевропа@култура.гов.рс.

Рок за подношење пријава

Пријаве се могу поднети до 25. јуна 2016. године. Пријаве које стигну након утврђеног рока неће се узимати у разматрање.

Најава догађаја

Најновије Вести