• 03.
  • јун
  • 2016.

Стручна обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“

  • Нови Сад

На захтев Центра за развој и примену науке, технологије и информатике (ЦНТИ), у просторијама основне школе „Жарко Зрењанин“, представници Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, Јано Пушкар, Јована Коврлија и Бојана Блашковић, одржали су тродневну обуку под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ за усавршавање наставног особља за самосталну припрему и имплементацију пројеката финансираних из фондова Европске уније, у периоду од 01. до 03. јуна 2016. године. 

Током тродневне обуке, полазници су имали прилику да се ближе упознају са могућностима и начином конкурисања за бесповратна средства која нуде европски програми и фондови институцијама из Републике Србије, са фокусом на област образовања, као и да науче методологију писања предлога пројеката. У оквиру информативног дела, представљени су програми прекограничне сарадње, пре свега Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, као и програми Европске уније, са акцентом на програм Еразмус+, ЕУ програм који покрива област образовања, оспособљавања, младих и спорта, и програм Европа за грађане и грађанке. Практичан део обуке био је фокусиран на изградњу вештина и ставова код полазника како би се оспособили да самостално формулишу предлоге пројеката, размишљају о потенцијалним партнерским организацијама, израде структуру пројекта кроз припрему логичке матрице и припреме буџет пројекта, уважавајући ограничења прописана законодавством Европске уније. Као резултат, развијене су две пројектне идеје, које могу бити потенцијалне за пласирање на неком од конкурса Европске уније. 

Најава догађаја

Најновије Вести