• 03.
  • нов
  • 2016.

Десета по реду обука за припрему европских пројеката намењена представницима покрајинске администрације

  • Нови Сад

У сарадњи Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине и Службе за управљање људским ресурсима одржана је десета по реду обука намењена представницима покрајинских институција, а на тему припреме европских пројеката под називом „Фондови Европске уније – од идеје до реализације“. Представници Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, Мина Радмиловић Пјевац и Тијана Крстић Маравић, одржали су тродневну обуку од 1. до 3. новембра 2016. године у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.

Представници покрајинских органа су током обуке били у могућности да се додатно информишу о новинама у оквиру другог циклуса Инструмента за претприступну помоћ (ИПА ИИ) који ће функционисати у оквиру текуће седмогодишње финансијске перспективе Европске уније од 2014. до 2020. године. Поред Инструмента за претприступну помоћ, полазници су се упознали и са већим бројем интерних програма Европске уније који се финансирају из заједничког буџета Европске уније, а у којима Србија има право учешћа са статусом кандидата за чланство у Европској унији. Посебна пажња је посвећена представљању Интерег ИПА програма прекограничне сарадње између Србије и Мађарске у оквиру ког је отворен Други позив за подношење предлога пројеката са укупним буџетом од 21.500.000 евра. Предлоге пројеката је могуће поднети до 31. јануара 2017. године.

Практичан део обуке био је фокусиран на изградњу вештина и ставова код полазника како би се оспособили да самостално формулишу предлоге пројеката, размишљају о потенцијалним партнерским организацијама, израде структуру пројекта кроз припрему логичке матрице и припреме буџет пројекта, уважавајући ограничења прописана законодавством Европске уније. Као резултат, развијене су четири пројектне идеје значајне за Аутоному покрајину Војводину, које могу бити потенцијалне за пласирање на неком од конкурса Европске уније. 

Захваљујући успешној петогодишњој сарадњи Фонда „Европски послови“ АП Војводине и Службе за управљање људским ресурсима Покрајинске владе до сада је одржано укупно десет обука за око 200 представника покрајинских органа.

Најава догађаја

Најновије Вести