• 19.
  • мај
  • 2017.

Одбор за ЕУ интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине АП Војводине усвојио Извештај о пословању Фонда за 2016. годину

  • Нови Сад

На 13. седници, Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине размотрио је и већином гласова усвојио Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину. Одбор у свом закључку, предлажио је Скупштини да на својој седници размотри и усвоји Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину. 

Поменути извештај је чланицама и члановима Одбора на седници образложила Видосава Ендерић, директорка Фонда „Европски послови“ АП Војводине. Она је казала да је Фонд у складу са стратешким приоритетима и Програмом рада у извештајном периоду радио на праћењу, проучавању и имплементацији европских интеграционих процеса, на изградњи и јачању институционалних капацитета Аутономне Покрајине Војводине и локалних самоуправа, у циљу бржег укључивања Републике Србије у европске токове као и на унапређењу привредне, научне, образовне, и културне сарадње са европским градовима и регијама и њиховим институцијама.
Представници Фонда посетили су 40 општина на подручју АП Војводине и интензивно спроводили едукацију у оквиру специјалистичког програма подршке за писање и аплицирање за европске пројекте. У оквиру расположивих ИПА  фондова, Војводина је у извештајном периоду аплицирала за пројекте у вредности од шест и по милиона евра, речено је на седници.

Најава догађаја

Најновије Вести