• 06.
  • сеп
  • 2022.

ПОСЕТА АМБАСАДОРА ИТАЛИЈЕ ФОНДУ „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АП ВОЈВОДИНЕ

  • Нови Сад

Директор Фонда „Европски послови“ АП Војводине Александар Симурдић угостио је амбасадора Италије у Србији Луку Горија, што је била прилика за разговор о темама од заједничког интереса у циљу јачања билатералних односа субјеката са територије АП Војводине и Италије.
Том приликом, директор Фонда представио је тренутне активности Фонда са посебним фокусом на сарадњу са јединицама локалних самоуправа, а које за циљ имају плански допринос бољем коришћењу локалних капацитета за апсорпцију средстава путем екстерних извора финансирања. Системски приступ локалу укључује мапирање стања градова и општина на територији АП Војводине, планско јачање административних и институционалних капацитета у циљу ефикасније управе у служби грађана, као и припрему и имплементацију пројеката финансираних из екстерних извора финансирања, као њеног интегралног програмског дела.
Поред наведеног, фокус будуће сарадње биће и јачање билатералних односа између привредних субјеката који послују у области пољопривреде и заштите животне средине како би се допринело јачању економских веза. Такође, информационе технологије, управљање водама, дигитализација и унапређење енергетске ефикасности препознате су као области од кључног значаја будуће сарадње Италије и Републике Србије. Веома је важно припремити институције, организације, као и сектор малих и средњих предузећа да максимално искористе екстерне изворе финансирања, а све у циљу поспешивања локалног и регионалног развоја АП Војводине.
 

Најава догађаја

Најновије Вести