• 11.
  • апр
  • 2022.

Потписивање Споразума о укључивању у базу података података BEFS - „BASE OF EUROPEAN FUNDING SOURCE“.

  • Нови Сад

Фонд „Европски послови“ АП Војводине, уз подршку Покрајинске владе, успоставља свеобухватну базу података о пројектима финансираним путем екстерних извора у АП Војводини, под називом BEFS - „BASE OF EUROPEAN FUNDING SOURCE“.
БЕФС база је направљена у циљу добијања показатеља који ће служити покрајинској администрацији у креирању будућих јавних политика и унапређењу институционалних капацитета АП Војводине, ради планског коришћења екстерних извора финансирања, уједно и системског праћења, како поднетих предлога, тако и пројеката у имплементацији.

Као изазов у току овог значајног процеса препознали смо околност да не постоји обавеза да апликанти достављају податке за базу Фонду „Европски послови“ АП Војводине. Решење смо нашли у потписивању споразума о укључивању у базу података BEFS - „BASE OF EUROPEAN FUNDING SOURCE“ са апликантима са територије АП Војводине који користе екстерна финансијска средства, којим би се обавезали на достављање података у BEFS базу.
Тим поводом је Фонд 11.априла 2022. године организовао групно потписивање споразума и искористио прилику да ближе објасни о процесу попуњавања и динамике достављања информација.

Најава догађаја

Најновије Вести