• 18.
  • јул
  • 2019.

Нови Кнежевац и Сента желе још више европских пројеката

  • Нови Кнежевац
  • Сента

Представници Фонда ”Европски послови” АП Војводине, Милан Чeжек и Сенка Бенгин, заједно са представницама Развојне агенције Војводине Наташом Рончевић и Тијаном Мирковић, посетили су данас општине Нови Кнежевац и Сента.

У Општини Нови Кнежевац дочекала их је Чила Орос Урбан, заменица председника Општине са сарадницима, док су се у Општини Сента срели са начелницом Одељења за привреду и локални економски развој (ЛЕР) мр Драганом Радоњић и њеним сарадницима.

Током одржаних састанака, договорена је свеобухватнија непосредна сарадња представника локалне самоуправе са Фондом, а поводом могућности финансирања путем ЕУ фондова кроз помоћ код одабира и писања пројеката према ЕУ и будуће обуке у Општини Сента од стране запослених у Фонду „Европски послови“ АП Војводине, које су планиране за све заинтересоване с територије Општине.

Представници Општине Нови Кнежевац намеравају да развијају туристичке потенцијале, док су представници Општине Сента изнели своје проблеме са којима се суочавају – потребу за реконструкцијом дела каналиазционе мреже – а које би могли да се реше кроз реализацију ЕУ пројеката, у чему би им Фонд помогао.

Обе општине су веома активне у писању и имплементацији ЕУ пројеката.

Током састанака разговарано је и о могућности сарадње представника локалне самоуправе са Развојном агенцијом Војводине кроз коришћење субвенција, као  и кроз израду развојних докумената који се директно тичу јединица локалне самоуправе (ЈЛС).

Најава догађаја

Најновије Вести