• 16.
  • авг
  • 2017.

Одржан мониторинг састанак у оквиру пројекта ЕМБЕР

  • Нови Сад

Пројекат „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области – ЕМБЕР“ укупне вредности 1.028.169 евра један је од успешно уговорених пројеката у ИПА прекограничном програму Хрватска-Србија, а усмерен је на повећање нивоа регионалне сарадње кроз заједнички систем и приступ одговору на плављење слива реке Саве у пограничном региону. Пројекат ЕМБЕР је резултат сарадње институција из АП Војводине и Вуковарско-сријемске жупаније и предвиђа набавку опреме, заједничке теренске вежбе јединица цивилне заштите Србије и Хрватске, као и припрему планских докумената реаговања у ванредним ситуацијама.

Дана 16.8.2017. одржан је мониторинг састанак у згради Покрајинске владе са циљем извештавања представника Делегације Европске уније у Републици Србији о процесу имплементације пројекта ЕМБЕР и представљања досадашњих резултата пројекта. Састанку су присуствовали представници свих партнерских институција из Републике Србије који активно учетвују у спровођењу пројекта - Секретаријат Покрајинске владе као носилац пројекта, док се Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине и Покрајински секретаријат за привреду и туризам јављају у својству пројектних партнера.

Досадашње спровођење пројекта је позитивно оцењено и тече у складу са предвиђеним процедурама и роковима. Састанак је успешно завршен посетом складишту ЈВП „Вода Војводине“ Нови Сад који је придружени партнер на пројекту, а где је тренутно смештена опрема која је набављена из пројекта.

Најновије Вести