• 23.
  • авг
  • 2017.

Припреме за спровођење заједничких вежби између оперативних снага заштите и спасавања Србије и Хрватске у току

  • Нови Сад

Дана 23.8.2017. одржан је други заједнички састанак, од укупно планирана три, чији је циљ израда Елабората за симулациону вежбу за столом и заједничку показну вежбу за представнике јединица цивилне заштите из Србије и Хрватске. Спровођење обе вежбе резултат је пројекта  „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области – ЕМБЕР“ који се финансира средствима Европске уније, а из програма прекограничне сарадње који се реализује између Србије и Хрватске.

Састанку су присуствовали чланови пројектног тима, као и чланови радне групе која окупља представнике институција које су укључене у Покрајински штаб за ванредне ситуације. Чланови радне групе разговарали су о томе шта је све неопходно припремити да би се симулациона и показна вежба успешно спровеле. Симулациона вежба је заказана за крај септембра месеца уз повезивање два штаба путем интернет везе, док ће се заједничка показна вежба одржати у Хрватској у октобру месецу. 

Као партнери на пројекту испред Војводине јављају се Секретаријат Покрајинске владе, Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине и Покрајински секретаријат за привреду и туризам. Партнери из Републике Хрватске су Вуковарско-сријемска жупанија, Агенција за развој Вуковарскосријемске жупаније ХРАСТ д.о.о. и Државна управа за заштиту и спашавање преко свог одељења у Вуковару. У пројекат су активно укључени представници више институције које су значајне за систем заштите и спасавања као што су Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Хрватске воде, Црвени крст Војводине, Црвени криж Републике Хрватске, ЈП „Војводинашуме“, Горска служба спасавања Србије. Такође, значајно место у пројекту заузимају и општине како у Србији тако и у Хрватској које се се суочиле са поплавама у мају 2014. године, а to су Општина Шид, Град Сремска Митровица, Општине Дреновци, Гуња и Врбања у Вуковарско-сријемској жупанији.

Пројекат „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области – ЕМБЕР“ укупне вредности 1.028.169 евра један је од успешно уговорених пројеката у овом програму, а усмерен је на повећање нивоа регионалне сарадње кроз заједнички систем и приступ одговору на плављење у сливу реке Саве у пограничном региону. Пројекат ЕМБЕР је резулат сарадње институција из АП Војводине и Вуковарско-сријемске жупаније и предвиђа набавку опреме, заједничке теренске вежбе јединица цивилне заштите Србије и Хрватске, као и припрему планских докумената реаговања у ванредним ситуацијама.

Најновије Вести