• 18.
  • апр
  • 2019.

Обука „Могућност финансирања путем ЕУ фондова“

  • Нови Сад

У Институту за ратараство и повртарство у Новом Саду одржана је двовневна обука под називом „Могућност финансирања путем ЕУ фондова“ за запослене у институту.

Представнице Фонда „Европски послови“ Јелена Радосављевић Ровчанин и Јована Рапајић представиле су полазницима ИНТЕРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње на које имају право конкурисања, као и програме Европске уније који су такође доступни за Републику Србију, а самим тим и за Аутономну покрајину Војводину.

Циљ обуке је био да се учесници оспособе да самостално формулишу предлоге пројеката према фондовима Европске уније, да науче да их стратешки позиционирају у оквиру дефинисаних приоритета и мера, као и финансијских ограничења. Полазници су оквиру вежби, написали три предлога пројектних идеја са којима имају могућност да аплицирају на ИНТЕРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње Мађарска - Србија. На крају обуке, додељени су им и сертификати о успешно завршеној обуци.

Најновије Вести