• 15.
  • апр
  • 2019.

Округли сто у оквиру пројекта ECOWAM

У партнерској институцији Управа за водопривреду за подручје Доња Тиса „АТИВИЗИГ“ у Сегедину, дана 15. априла 2019. године одржан је округли сто на тему одвоњавања и превенције штете настале од вода. Као једна од планираних активности у оквиру пројекта „Еколошко управлјање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM)”, који суфинансира Европска унија кроз Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија, цилј округлог стола је био представлјање главних пројектних активности које доприносе поболјшању квалитета воде водотока Јегричка и канала Курца, њиховом болјем еколошком стању, као и превенције штете настале од вода. Шеф радне јединице Нови Сад, ЈВП „Воде Војводине“, Мина Јаковлјевић Заварко, представила је Јегричку као део система ОКМ - ХС ДТД у улози канала за одводњавање и наводњавање; представник Управе за водопривреду за подручје Доња Тиса „АТИВИЗИГ“, Франк Саболч говорио је о изазовима са којима се сусрећу у управлјању прекограничном сливном подручју.


Партнерство на пројекту, чији укупни буџет износи 1.758.447,43 евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 1.494.680,31 евра, чине Управа за водопривреду за подручје Доња Тиса - АТИВИЗИГ (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад (Србија) и Фонд „Европски послови” АП Војводине (Србија). Пројекат има за цилј спречавање негативних ефеката на квалитет водних тела успоставлјањем заједничког система унапређења управлјања водама у АП Војводини и Жупанији Чонград.

 

Најава догађаја

Најновије Вести