• 20.
  • феб
  • 2019.

Састанак и теренска посета у оквиру пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области - ECOWAM"

  • Нови Сад

У Новом Саду је 19. фебруара 2019. године одржан трећи састанак чланова пројектног тима у оквиру пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области - ECOWAM”, у организацији Фонда „Европски послови“ АП Војводине.


Током састанка, чланови пројектног тима разговарали су о спроведеним активностима у четвртом извештајном периоду, као и о предстојећим активностима током наредног извештајног периода.


Наредног дана, 20. фебруара 2019. године, одржана је теренска посета деоницама реке Јегричке код Темерина, на потезу где се врше радови измуљивања и уклањања израсле вегетације из корита реке.  

Пројекат „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM)” спроводи се у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Партнерство на пројекту, чији укупни буџет износи 1.758.447,43 евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 1.494.680,31 евра, чине Управа за водопривреду за подручје Доња Тиса - АТИВИЗИГ (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад (Србија) и Фонд „Европски послови” АП Војводине (Србија). Пројекат има за циљ спречавање негативних ефеката на квалитет водних тела успостављањем заједничког система унапређења управљања водама у АП Војводини и Жупанији Чонград.

Најава догађаја

Најновије Вести