• 11.
  • феб
  • 2019.

У Институту за ратарство и повртарство о ЕУ програмима

  • Нови Сад

Представнице Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Мина Радмиловић Пјевац, Јелена Тошковић и Теодора Милков Манић одржале су тродневну обуку „Могућност финансирања путем ЕУ фондова“ за запослене на Институту за ратарство и повртарство у Новом Саду. Институт већ има искуство у писању и имплементацији пројеката из ЕУ програма и пројеката из програма прекограничне сарадње, те су на Интеррег ИПА Програму прекограничне сарадње Мађарска-Србија, партнери између осталог и са Фондом „Европски послови“ АПВ у оквиру пројекта АГРИНО.

Институт је препознао значај обезбеђивања бесповратних средстава из ЕУ кроз писање пројеката, а кроз обуке жели да едукује што већи број својих запослених, како би били оспособљени за аплицирање на одговарајуће програме.

Првог дана представљени су им програми Европске уније и Интеррег ИПА Програми прекограничне сарадње и приступ логичког оквира. Због великог броја полазника на обуци, подељени су били у три групе и већ првог дана су имали и прве вежбе. Свака група је представила своју вежбу. Другог дана, представљен им је значајан документ под називом „Логичка матрица“. Попуњавање овог документа, захтева дужи временски период, али полазници на нашим обукама, попуне документ на вежбама у оквиру другог дана. Трећи, последњи дан обуке, полазници имају прилике да упознају на који начин се буџетирају ЕУ пројекти. Ово је уједно већини наших полазника и најинтересантнија тема. Након урађене вежбе, направљена су три предлога пројектне идеје са којима би представници Института могли да аплицирају на Интеррег ИПА програме прекограничне сарадње Хрватска-Србија.

Најава догађаја

Најновије Вести