• 01.
  • феб
  • 2019.

Одржана обука „Активним женама“ Бача

  • Бач

Представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Немања Давидовић и Зоран Павић одржали су тродневну обуку „Могућност финансирања путем ЕУ фондова“ запосленим у КЛЕР-у Бач, представницима Удружења жена Бача „ Активна жена“, као и запосленима у три основне школе и Tуристичке организације општине Бач.

Полазницима су на самом почетку предавања представљени програми ЕУ и Инструменти за претприступну помоћ, са акцентом на ИНТЕРРЕГ ИПА Програме прекограничне сарадње. Суштина обуке била је у томе како написати предлог пројекта, коришћење приступа логичког оквира и логичке матрице, прво кроз теорију, а потом и кроз вежбе. Полазници су подељени по групама у оквиру којих су развили две пројектне идеје -  за унапређење положаја жена у руралним срединама и како успешно спровести пренамену дворца у Бачком Новом Селу у Дунавски информативни центар. Након тога дефинисани су општи и специфични циљеви, активности и резултати, као и индикатори, извори верификације и ризици пројекта. Последњег дана обуке полазници су упознати са буџетирањем пројекта,  уважавајући ограничења прописана законодавством ЕУ.

Најновије Вести