• 14.
  • дец
  • 2018.

Одржана обука за писање пројеката на Научном институту за прехрамбене технологије

  • Нови Сад

Представници Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине одржали су тродневну обуку од 12. до 14. децембра 2018. године на Научном институту за прехрамбене технологије (ФИНС), који се налази на Технолоском факултету Универзитета у Новом Саду.
Представници ФИНС-а су током обуке били у могућности да добију информације о новинама у оквиру другог циклуса Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за буџетски период 2014-2020. Поред Инструмента за претприступну помоћ, полазници су се упознали и са већим бројем програма Европске уније који се финансирају из заједничког буџета Европске уније, а у којима Србија има право учешћа.
Практичан део обуке био је фокусиран на изградњу вештина и ставова код полазника како би се оспособили да самостално формулишу предлоге пројеката, размишљају о потенцијалним партнерским организацијама, израде структуру пројекта кроз припрему логичке матрице и припреме буџет пројекта, уважавајући ограничења прописана законодавством Европске уније.
Kао резултат, развијене су три пројектне идеје значајне за Институт, а које могу бити искоришћене за неки од конкурса Европске уније..

Најновије Вести