• 19.
  • нов
  • 2018.

Инфо-дан Антене Култура Деска Креативна Европа Србија

  • Суботица

Антена Култура Деска Креативна Европа Србија је 19. новембра 2018. године, одржала Инфо-дан о програму Креативна Европа у Савременој галерији Суботица.


Током Инфо-дана представљени су приоритети и циљеви Програма, основне карактеристике и обавезни услови за конкурисање, значај овог програма за институције и организације из области културе из Србије и конкретне могућности када је у питању интернационализација активности и пројеката из културе Србије. Инфо дан био је посвећен представницима свих установа и организација у култури из Суботице и места у окружењу – јавним установама културе, организацијама цивилног друштва које се баве културом, образовним, научним и истраживачким установама, као и самосталним уметницима, кустосима и менаџерима у култури.

Најновије Вести