• 15. јун 2017
  • 14. окт 2019

Виртуелни и културни туризам (ViCTour)

Општи циљ: Унапређивање континенталног туризма у прекограничном региону са циљем генерисања одрживог социјалног, економског и територијалног развоја Специфични циљеви: (1) Развој атрактивне, динамичне...

Читај више →

  • 01. нов 2014
  • 31. дец 2020

Могућности коришћења ЕУ фондова у области културе

Општи циљ: Пружање подршке установама културе и организацијама цивилног друштва у Републици Србији које желе да обезбеде учешће у програму Креативна Европа. Деск Креативна...

Читај више →