• 01. јан 2018
  • 31. дец 2019

„Луке као покретачки механизам предузетништва - POWER“

Општи циљ: Подршка развоју лучких области у иновационе центре и креирање мреже иновационих центара који су посвећени заједничкој сарадњи и развоју

Читај више →

  • 01. окт 2017
  • 31. мар 2020

Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM)

Општи циљ: Спречавање негативних ефеката на квалитет водних тела успостављањем заједничког система унапређења управљања водама у АП Војводини и Жупанији Чонград.   Специфични циљеви: (1)...

Читај више →

  • 29. сеп 2017
  • 28. сеп 2020

Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан (BABECA)

Општи циљ: (1) Смањење опасности од поплава и потенцијалних поплава на територији обухваћеној пројектом, обнављењем хидро-система (преводнице) канала Баја-Бездан; (2) Побољшање неопходних услова за друге...

Читај више →

  • 15. јул 2017
  • 14. окт 2019

Контрола комараца у прекограничној области (MOS-Cross)

Општи циљ: Унапређење услуга јавног здравства у Западнобачком округуи Осјечко-барањској жупанији у вези са раним откривањем болести које преносе комарци побољшањем прекограничног надзора и контроле...

Читај више →

  • 15. јул 2017
  • 14. јан 2020

Експлоатација различитих извора у производњи „зелене" енергије (XDEGREE)

Општи циљ: Промовисање и унапређење употребе различитих облика извора обновљиве енергије у прекограничној области   Специфични циљеви: (1)  Повећање енергетске независности јавних комуналних предузећа...

Читај више →