• 03. јул 2017
  • 02. јул 2019

Европска мрежа за економску кохезију и солидарност у руралним областима (ENSURE)

Општи циљ: Разумевање евроскептицизма и изграђивање европског приступа давањем могућности за коришћење алата демократије, као и обезбеђивањем нових интрумената за ангажовање грађана Специфични циљеви:

Читај више →

  • 05. окт 2016
  • 05. јан 2018

Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области (EMBER)

Општи циљ: Повећање нивоа регионалне сарадње кроз успостављање заједничког система и приступа као одговора на плављење у сливу реке Саве у пограничном региону и...

Читај више →

  • 01. јан 2016
  • 30. јун 2017

Смањење катастрофа, стандардизована анализа опасности и процена ризика (DR SHARE)

Општи циљ: Управљање ризицима у циљу смањења последица, интензитета и учесталости природних катастрофа и великих непогода, као и заштита становништва, животне средине и имовине...

Читај више →

  • 01. феб 2013
  • 31. јул 2014

Еколошко управљање водама у равничарским пределима (еWАМ)

Општи циљ: Побољшање сарадње и мониторинга у управљању водама у Аутономној покрајини Војводини и Жупанији Чонград. Специфични циљеви: (1) Побољшање водотока реке Јегричке и канала...

Читај више →

  • 01. мај 2012
  • 31. мај 2013

Јачање институционалне инфраструктуре у Бачкој за равномерни регионални развој и коришћење претприступних фондова Европске уније – ИПА 3 компонента за регионални развој

Општи циљ: Успостављање институционалне координације  за пружање стручне подршке локалним самоуправама на територији Бачке са циљем подстицања регионалног развоја. Специфични циљеви: (1)    Повезивање...

Читај више →