HERINFUTUR

  • 01. нов 2020
  • 30. апр 2022

Млади и наслеђе- традиција и будућност у прекограничном региону

Општи циљ: Подизање свести о важности културне баштине као јавног добра међу младима у прекограничном региону кроз иновативну употребу медија  Специфични циљеви: (1)...

Читај више →

  • 20. сеп 2019
  • 19. сеп 2021

ПОДРШКА ДЕМОКРАТСКОЈ УНИЈИ И АКТИВНОМ ГРАЂАНСТВУ У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ

Пројекат нуди колективни простор за креаторе политика и грађане из 14 земаља (Летонија, Пољска, Хрватска, Белгија, Италија, Француска, Шпанија, Шведска, Румунија, Словенија, Бугарска,...

Читај више →

  • 31. дец 2018
  • 30. сеп 2020

Социјална интеграција кроз параспорт (PARAINSPIRED!)

Општи циљ: Подршка социјалној интеграцији...

Читај више →

  • 01. јун 2018
  • 31. мај 2020

Подршка спортским и физичким активностима девојчица (АctiveGirls)

Општи циљ: Подршка сарадњи у области спорта како би се развили заједнички приступи који ће се бавити питањем ниског нивоа физичке активности међу девојчицама...

Читај више →

  • 01. мај 2018
  • 30. јул 2020

Киштелек-Кањижа допунски туристички развој који се заснива на природним ресурсима као међусобно повезаним различитим елементима регионалног туристичког система (ОАСИС)

Општи циљ: Развијање адекватне туристичке понуде и модернизација постојећих објеката на туристичкој рути Киштелек-Кањижа  укључивањем локалних и регионалних власти, локалне заједнице и ученика средњих...

Читај више →