Виртуелни и културни туризам (ViCTour)


Извор финансирања

Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020.

Партнери пројекта

  1. Вуковарско-Сријемска Жупанија, Хрватска
  2. Туристичка заједница Вуковарско-Сријемске Жупаније, Хрватска
  3. Туристичка организација Војводине, Србија
  4. Економски факултет Универзитета у Новом Саду, Србија  
  5. Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Србија

Област пројекта

Туризам

Трајање пројекта

15. јун 2017 – 14. окт 2019

Опис пројекта

Општи циљ:
Унапређивање континенталног туризма у прекограничном региону са циљем генерисања одрживог социјалног, економског и територијалног развоја

Специфични циљеви:
(1) Развој атрактивне, динамичне и конкурентне туристичке промоције у циљу подизања атрактивности регија уз границу

Очекивани резултати:
(1) Препознатљив идентитет региона

(2) Побољшање промоције туристичке понуде

(3) Унапређени капацитети туристичких организација и одабраних локалитета

(4) Повећана видљивост туристичке понуде у прекограничном региону

Главне активности:
(1) Израђени маркетиншки планови за области Сријема/Срема

(2) Унапређене туристичке понуде, коришћење нових Информационо-комуникационих технологија и увођење системских иновација

(3) Едукација за унапређење капацитета туристичких оператера кроз примену практичног знања и развој нових вештина

(4) Развој промотивних механизама и увођење нових технологија на одређеним туристичким локацијама
(5) Управљање пројектом

Циљне групе:
- локалне власти – туристички одбори, општински одбор организације и музеји

- секторске агенције - путничке/туристичке агенције

- предузећа – смештајни објекти, ресторани; МСП у сектору туризма

- јавност

Више информација

www.victour.org

Погледајте све вести о пројекту - Виртуелни и културни туризам (ViCTour)