Експлоатација различитих извора у производњи „зелене" енергије (XDEGREE)


Извор финансирања

Интерег ИПА Програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020

Партнери пројекта

  1. Универзитет у Новом Саду, Србија
  2. Јавно-комунално предузеће „Водоканал" Сомбор
  3. Фонд ,,Европски послови" АП Војводине, Србија
  4. Винковачки водовод и канализација д.о.о. Хрватска
  5. Пољопривредни институт Осијек, Хрватска

Област пројекта

Заштита животне средине, одржива енергија, енергетска ефикасност

Трајање пројекта

15. јул 2017 – 14. јан 2020

Опис пројекта

Општи циљ:

Промовисање и унапређење употребе различитих облика извора обновљиве енергије у прекограничној области

 

Специфични циљеви:

(1)  Повећање енергетске независности јавних комуналних предузећа користећи обновљиве изворе енергије

(2) Боље коришћење биомасе у постројењима за производњу биогаса

(3) Повећање свести у јавности о енергетском потенцијалу из обновљивих извора енергије у прекограничним регијама

 

Очекивани резултати:

(1) Изградња постројења на соларну енергерију од 380кW и когенеративног постројења са 200 кW електричне и 230 кW топлотне енергије, а које ће покретати биогас од отпадних вода, директно утиче на индикатор резултата програма тако што повећава укупно инсталиране производне капацитете користећи обновљиве изворе енергије и смањује директне захтеве за енергијом из класичних извора.

(2) Повећање производних капацитета постројења за производњу биогасаса 1700 м3/на дан на 3000 м3/на дан повећава укупну количину произведене ,,зелене енергије" која ц́е се користити за сопствену потрошњу јавних комуналних предузећа, и са могућношћу за коришћење у систему даљинског грејања и дистрибуције топле воде који директно смањују учешцће класичних извора енергије у потрошњи јавних објеката.

(3) Израда техничке документације за изградњу постројења за производњу биогаса и когенеративних постројења у Винковачком водоводу и канализацији и соларној електрани у Водоканалу Сомбор створила је предуслове за физичку реализацију ових објеката, што ће имати дугорочан ефекат након завршетка пројекта. to значи да је овај пројекат само део дугог развојног процеса ка максималној енергетској ефикасности и потпуној енергетској независности партнера.

(4) Изградња мобилне лабараторије директно утиче на индикатор програмских резултата јер оптимизација производње биогаса отвара могућност његове ширеке примене у различите сврхе. Такође, свим заинтересованим странама омогућава да развијају рецепте за своја постројења на биогас, оптимизују рад и максимално повећају производњу биогаса.

 

Главне активности:

(1) Припрема

(2) Управљање

(3) Имплементација

(4) Инвестирање

(5) Комуникација

 

Циљне групе:

Снабдевачи инфраструктуре и (јавних) услуга; високо образовање и истраживање; секторске агенције; интересне групе укључујући НВО; центри за образовање и обуку и школе; предузећа, осим МСП, локална јавна управа, јавност

Више информација

www.xdegree.eu

https://www.facebook.com/xdegreeproject/

https://www.instagram.com/xdegreeproject/ 

https://www.youtube.com/channel/UCy1D791dpxPlMnl95bkzUzQ?reload=9

Погледајте све вести о пројекту - Експлоатација различитих извора у производњи „зелене" енергије (XDEGREE)