Контрола комараца у прекограничној области (MOS-Cross)


Извор финансирања

Интерег ИПА Програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020

Партнери пројекта

  1. Завод за јавно здравље Сомбор, Србија
  2. Фонд „Европски послови” АП Војводине, Србија
  3. Завод за јавно здравство Осјечко-барањске жупаније, Хрватска

Област пројекта

Јавно здравље

Трајање пројекта

15. јул 2017 – 14. окт 2019

Опис пројекта

Општи циљ:

Унапређење услуга јавног здравства у Западнобачком округуи Осјечко-барањској жупанији у вези са раним откривањем болести које преносе комарци побољшањем прекограничног надзора и контроле комараца

 

Специфични циљеви:

(1)  Унапређење прекограничне координације активности превенције, надзора и контроле комараца  и успостављање система раног упозорења на присуство болести које преносе комарци

(2) Ефикасна контрола популације комараца (оних који потичу из Европе каои инвазивне врсте комараца) у Западнобачком округу и Осјечко-барањској жупанији смањивањем изворишта комараца и мерама за контролу одраслих јединки еколошки одговорним сузбијањем комараца

(3) Едукација јавности и представника јединица локалне управе о сузбијању комараца и мерама за контролу и о опасностима од болести које преносе комарци

 

Очекивани резултати:

(1) Успостављање интегрисаног прекограничног система (ИТ алатке) за праћење комараца и болести које они преносе, који ће садржати податке о времену, интерактивне мапе повезане са ГИС које ће указати на локације где се комарци размножавају, податке о броју и току популације комараца укључујући рани систем упозорења на болести које комарци преносе у датој области

(2) Здравствени радници у јавном сектору у Западнобачком округу и Осјечко-барањској жупанији имаће систем надзора и лабараторијску опрему и биће обучени за надзор комараца и методе узорковања за детекцију болести које комарци преносе у циљу ефикасне сарадње са јединицама локалне власти и обезбеђивања релевантних информација за јавност

(3) Популација комараца задржана на критичним локацијама у Западнобачком округу и Осијечко-барањској жупанији еколошки одговорним сузбијањем комараца

(4) Повец́ано знање релевантних актера и јавности о појединачним мерама контроле популације комараца и потенцијалним претњама од болести које преносе комарци

 

Главне активности:

(1) Припрема

(2) Управљање

(3) Имплементација

(4) Комуникација

 

Циљне групе:

локална јавна управа, центри за едукацију и обуку и школе, јавност, добављачи инфраструктуре и (јавних) услуга, (старији) грађани и остали (здравствени радници у јавном сектору и медицински радници запослени у државним институцијама)

Више информација

www.moscross.eu

Погледајте све вести о пројекту - Контрола комараца у прекограничној области (MOS-Cross)