Подршка спортским и физичким активностима девојчица (АctiveGirls)


Извор финансирања

Интерег ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020

 

 

 

Партнери пројекта

 1. Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Србија
 2. Општина Сентеш, Мађарска
 3. Сквош спортски клуб „Тиса Сегедин“, Мађарска
 4. Фонд „Европски послови” АП Војводине, Србија

Област пројекта

Спорт

Трајање пројекта

01. јун 2018 – 31. мај 2020

Опис пројекта

Општи циљ:
Подршка сарадњи у области спорта како би се развили заједнички приступи који ће се бавити питањем ниског нивоа физичке активности међу девојчицама основношколског узраста (старосне доби 7-15 година) у прекограничном региону и обезбеђивање позитивног односа према спорту као кључном фактору за вођење здравог начина живота.
 
Специфични циљеви:

 1. Побољшање институционалних капацитета школа и локалних спортских организација кроз повећање знања и свести о важности активног учешћа девојчица у спорту у прекограничном подручју;
 2. Унапређење спортске инфраструктуре (набавка спортске опреме и реквизита) у циљу повећања броја девојчица узраста 7-15 година које се активно баве спортом у општинама у пограничном региону између Србије и Мађарске;
 3. Спровођење промотивне кампање у пограничном подручју са циљем повећања физичке активности девојчица.

Очекивани резултати:

 1. Побољшане вештине и компетенције наставника физичког васпитања у основним школама, тренера из локалних спортских клубова и других спортских стручњака за рад са девојчицама основношколског узраста;
 2. Унапређени материјални услови у спортским објектима у АП Војводини и жупанији Чонград за реализацију наставе физичког васпитања и спортских активности које се сматрају привлачнијим за девојчице;
 3. Повећана свест о доступности спортских програма за девојчице у АП Војводини и жупанији Чонград;
 4. Организирана два регионална кампа за девојчице у прекограничном региону.

Главне активности:

 1. Истраживање на тему баријера које доприносе ниском нивоу физичке активности;
 2. Развој наставног материјала;
 3. Превод и штампање наставног материјала;
 4. Организација радионица;
 5. Набавка спортске опреме; 
 6. Набавка спортских реквизита;
 7. Организација демонстративних часова физичког васпитања и спортских тренинга за девојчице;
 8. Прикупљање података о спортским могућностима за девојчице у пограничном региону; 
 9. Развој апликације за паметне телефоне/ таблете;
 10. Припрема инструкција за менторски програм;
 11. Организација менторског програма;
 12. Учешће у иницијативи Европске комисије „Европска недеља спорта“;
 13. Отварање  конкурса за учешће у регионалним јуниорским камповима;
 14. Организација регионалног јуниорског кампа за девојчице у Војводини;
 15. Организација регионалног јуниорског кампа за девојчице у жупанији Чонград.

Циљне групе:
Девојчице основношколског узраста (7-15 година), наставници физичког васпитања, спортски тренери, породице и школске заједнице.
 

Више информација

www.activegirls.eu

https://www.facebook.com/activegirlsproject/

 

Погледајте све вести о пројекту - Подршка спортским и физичким активностима девојчица (АctiveGirls)