CORNUCOPIA

Kонкурентна одрживост пољопривредних предузећа кроз развој нових производа са додатом вредношћу на бази алтернативних биљних врста (CORNUCOPIA)


Извор финансирања

Интерег ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020

Партнери пројекта

 1. Национални центар за истраживања и иновације у пољопривреди,  Мађарска
 2. Иновативна нон-профитна фондација за агро-биотехнички развој бизниса, Мађарска
 3. Фонд „Европски послови” АП Војводине, Србија
 4. Удружење баштована Сента, Србија 
 5. Непрофитно д.о.о за истраживање житарица, Мађарска
 6. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет
   

Област пројекта

Подстицање иновација путем сарадње између малих и средњих предузећа и истраживачких центара у чији рад су укључене младе особе

Трајање пројекта

01. апр 2018 – 31. мар 2020

Опис пројекта

Општи циљ:
(1)    Подстицање заједничког истраживања у циљу унапређења капацитета за запошљавање и развоја малих и средњих предузећа пољопривредне и прехрамбене индустрије у прекограничној области путем примене нових технологија, развијања нових производа и одрживе употребе природних ресурса.

Специфични циљеви:
(1)    Анализа недостатака и могућности производње алтернативне пољопривреде на примеру алтернативних  биљних врста;
(2)    Израда наставног материјала за едукативне институције и организације, а тако и за медије и институције које учествују у креирању политика у прекограничној области;
(3)    Унапређење модела одрживе пољопривреде као модела за трансфер знања;
(4)    Креирање иновативних производа високог квалитета који ће допринети развоју и успеху пољопривредника у пограничном региону између Србије и Мађарске.

Очекивани резултати:

 1. Унапређен истраживачки потенцијал и истраживачки капацитети по питању алтернативних биљних врста у жупанији Чонград и АП Војводини;
 2. Обогаћено знање пољопривредних произвођача и малих и средњих предузећа о неинвазивним биљним врстама, нови увид у њихову употребу и могућности за унапређене методе раста;
 3. Подстакнута конкурентност и могућности за развој произвођача и малих и средњих предузећа пољопривредне и прехрамбене индустрије;
 4. Повећана свест и потенцијал умрежавања по питању доступности и употребе алтернативних биљних врста на територијама Аутономне Покрајине Војводине и Жупаније Чонград.

Главне активности:
1. Активности управљања пројектом
•    Набавка опреме за истраживања
•    Активности истраживања (нове технологије/производи)
•    Организовање радионица са младим истраживачима
•    Размена младих истраживача

2. Развој наставних материјала
•    Организовање обука
•    Организовање обука путем интернета/друштвених мрежа у циљу ширења знања
•    Организовање симпозијума

3. Испитивање тржишних потенцијала    
•    Анализа прописа за увоз/извоз
•    Развој бренда
•    Kаталог пословних планова

4. Регионални форуми
•    Удружење за прекограничну сарадњу
•    Развијање алатки информационо-комуникационе технологије
•    Студијска путовања запослених из МСМ пољопривредне и прехрамбене индустрије у прекограничне области
•    Организовање посета пољопривредно-прехрамбених произвођача и представљање пројекта.

Циљне групе:
Млади пољопривредни произвођачи, прехрамбена предузећа, тржишни трговци специјализовани за алтернативне производе, незапослена  лица, студенти и истраживачи. 
 

Више информација

http://cornucopiaeu.org/

https://www.facebook.com/Cornucopia-341332426507297/ 

Погледајте све вести о пројекту - Kонкурентна одрживост пољопривредних предузећа кроз развој нових производа са додатом вредношћу на бази алтернативних биљних врста (CORNUCOPIA)