ТРЕЋИ ЕВРОПСКИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОГРАМ

 • Буџет:

  449,39 милиона евра

 • Трајање програма:

  01. јануар 2014. - 31. децембар 2020.

 • Додатне информације:

  Програм Европске уније за здравство

  Јована Рапајић
  Ел. пошта: rapajic@vojvodinahouse.eu

  Сања Чутурилов Веселиновић
  Ел. пошта: cuturilov.veselinovic@vojvodinahouse.eu

Општи циљеви:
 • побољшање здравља грађана Европске уније и смањење неједнакости на пољу здравља;
 • подстицање иновација у области здравства и јачање одрживости здравствених система;
 • бављење актуелним здравственим проблемима у државама чланицама ЕУ;
 • подршка и подстицање сарадње између држава чланица ЕУ.

ЕУ позиви

Трећи европски здравствени програм