ПРОГРАМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ - EaSI

 • Буџет:

  919,47 милиона евра

 • Трајање програма:

  01. јануар 2014. - 31. децембар 2020.

 • Додатне информације:

  Програм Европске уније у области запошљавања и социјалних иновација

  Чарна Зељковић
  Ел. пошта: zeljkovic@vojvodinahouse.eu

Општи циљ програма: Јачање власништва над циљевима и координација деловања ЕУ на националном нивоу у области запошљавања, социјалних питања и инклузије. Програм подржава иновативне мере социјалне политике, промовисање мобилности радне снаге, олакшавање приступа микрокредитима, подстицање социјалног предузетништва и сл.

Остали циљеви програма:
 • Подршка развоју система заштите, социјалне политике и тржишта рада кроз промовисање доброг управљања, узајамног учења и социјалних иновација,
 • Модернизација ЕУ законодавства и осигуравање његове примене,
 • Промоција мобилности и јачање могућности за запошљавање кроз развој отвореног тржишта рада,
 • Повећање доступности финансијских средстава за маргинализоване групе и микропредузећа, као и повец́ање приступа финансирању за социјална предузећа.

ЕУ позиви

ЕаСИ