ЕРАЗМУС +

 • Буџет:

  14,7 милијарди евра

 • Трајање програма:

  01. јануар 2014. - 31. децембар 2020.

 • Додатне информације:

  Програм Европске уније за образовање, обуке, младе и спорт

  Сања Чутурилов Веселиновић
  Ел. пошта: cuturilov.veselinovic@vojvodinahouse.eu

ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА:
 • побољшање нивоа кључних компетенција и вештина,
 • промовисање и подизање свести о облицима доживотног учења,
 • побољшање међународне димензије образовања и обука,
 • побољшање наставе и учења језика и промовисање језичке разноликости и интеркултуралне свести Уније.
МЛАДИ:
 • побољшање нивоа кључних способности и вештина младих људи кроз мобилности младих активних у раду са младима или омладинским организацијама,
 • унапређење квалитета омладинског рада,
 • реформе политика на локалном, регионалном и националном нивоу,
 • унапређење међународне димензије омладинских активности и улоге омладинских радника и организација.
СПОРТ:
 • суочавање са прекограничним изазовима за интегритет спорта, као што су допинг, намештање утакмица и насиље, као и све врсте нетолеранције и дискриминације,
 • промовисање и подржавање доброг управљања у спорту и двоструке каријере спортиста,
 • унапређење свести о значају повећања физичке активности за здравље.

ЕУ позиви

ЕРАЗМУС +