КРЕАТИВНА ЕВРОПА

 • Буџет:

  1,46 милијарди евра

 • Трајање програма:

  01. јануар 2014. - 31. децембар 2020.

 • Додатне информације:

  Мина Радмиловић Пјевац, Јована Рапајић и Драгана Срећков
  Ел. пошта: kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

    Подршка за иницијативе сектора за културу, попут оних који промовишу прекограничну сарадњу, платформе, умрежавање и књижевно превођење;

    Подршка за иницијативе аудиовизуелног сектора, као што су оне које промовишу развој, дистрибуцију или приступ аудиовизуелним делима;

    Подршка међусекторској сарадњи, уклјучујући Програм за гаранције и међудржавну сарадњу .

ЕУ позиви

КРЕАТИВНА ЕВРОПА