Инструмент за претприступну помоћ - ИПА 2014-2020


Србија је корисница спољне помоћи Европске уније кроз Инструмент за претприступну помоћ (ИПА). Кроз ИПА се финансира учешће Србије у прекограничним и транснационалним програмима.