Кључна активност 3 - Социјална укљученост и заједничке вредности: допринос у области образовања и оспособљавања

 • Програм:ЕРАЗМУС +
 • Датум објављивања: 05.10.2019
 • Рок за подношење предлога пројекта: 25.02.2020
Читај више

Подршка европским пројектима сарадње 2020

 • Програм:КРЕАТИВНА ЕВРОПА
 • Датум објављивања: 03.10.2019
 • Рок за подношење предлога пројекта: 27.11.2019
Читај више

Трећи позив за подносење предлога пројеката у оквиру Дунавског транснационалног програма

 • Програм:ДУНАВСКИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ
 • Датум објављивања: 03.10.2019
 • Рок за подношење предлога пројекта: 25.11.2019
Читај више

Јавни позив за набавку новог трактора

 • Програм:ПРОГРАМ ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ИПАРД 2 2014-2020
 • Датум објављивања: 24.09.2019
 • Рок за подношење предлога пројекта: 25.11.2019
Читај више

Други позив за подношење предлога пројеката у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020

 • Програм:ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ 2014-2020 - ИПА 2
 • Датум објављивања: 12.09.2019
 • Рок за подношење предлога пројекта: 27.12.2019
Читај више

Фонд за људска права

 • Програм:Остали европски програми
 • Датум објављивања: 11.03.2019
 • Рок за подношење предлога пројекта: 31.12.2019
Читај више

Конкурс за краткорочне кредите за предфинансирања реализације пројеката суфинансираних од стране Европске Уније и билатералних донатора

 • Програм:Остали европски програми
 • Датум објављивања: 14.01.2019
 • Рок за подношење предлога пројекта: 31.12.2019
Читај више

Западни Балкан за развој предузетништва и иновација

 • Програм:Остали европски програми
 • Датум објављивања: 23.02.2018
 • Рок за подношење предлога пројекта: 31.12.2019
Читај више