Позив за подношење предлога за промовисање једнакости и борбу против расизма, ксенофобије и дискриминације ЦЕРВ-2022-ЕКУАЛ

  • Програм:Програм Европске уније за права, једнакост и држављанство
  • Датум објављивања: 22.11.2021
  • Рок за подношење предлога пројекта: 24.02.2022
Link