Трећи позив за подношење предлога пројеката

  • Програм:ИНТЕРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија
  • Датум објављивања: 01.06.2019
  • Рок за подношење предлога пројекта: 30.09.2019
Link