Трећи позив за подношење предлога пројеката у оквиру Јадранско - јонског програма - АДРИОН 2014 – 2020 Приоритетна оса бр. 3: Повезан регион

  • Програм:ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ 2014-2020 - ИПА 2
  • Датум објављивања: 22.05.2019
  • Рок за подношење предлога пројекта: 31.07.2019
Link