Подршка локалним самоуправама – Други позив за подношење предлога пројеката у оквиру Програма Exchange 5

  • Програм:ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ 2014-2020 - ИПА 2
  • Датум објављивања: 23.01.2019
  • Рок за подношење предлога пројекта: 21.02.2019
Link